Rekrutacja pracowników

Nie ma uniwersalnej metody rekrutacji. Dlatego 
czerpiąc z doświadczeń naszych ekspertów wypracowaliśmy autorskie sposoby poszukiwania
i selekcji kandydatów.

Szkolenia

IRKL w swojej działalności edukacyjnej kieruje się misją kreowania trwałych kompetencji zawodowych dzięki szkoleniom dopasowanym do potrzeb organizacji i posiadanych zasobów ludzkich.  

Analiza potrzeb

Punktem wyjścia jest rozpoznanie potrzeb Twojej organizacji, a po udanym wdrożeniu pomiar efektywności naszych działań.

Orientacja na cel

Wspólnie wyznaczymy cele, jakie chcesz osiągnąć dzięki podniesieniu kompetencji Twojego zespołu.

Sprawdź propozycje szkoleń organizowanych przez IRKL i skontaktuj się z nami w celu dopracowania szczegółów Twojego projektu.

Doradztwo personalne

Rozpoznanie i ocena kluczowych kompetencji zawodowych wymaga znajomości rynku pracy 
i konsultacji ze specjalistami z wybranej branży. Skutecznie wspomagamy Twoje decyzje związane 
z rozwojem zasobów ludzkich Twojej organizacji.


Budowanie strategii
HR Status Report
Badania rynku
Standaryzacja dokumentów personalnych
Analiza konurencji
Audyt kompetencji
Systemy oceny
Opisy i wartościowanie stanowisk
Systemy wynagrodzeń
Restrukturyzacja i planowanie zwolnień
Mentoring
Optymalizacja struktury organizacyjnej
Skontaktuj się z nami, by ustalić szczegóły Twojego projektu KONTAKT
mautic is open source marketing automation