Klauzula

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. (IRKL) z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Partyzantów 1/2 lok. 3, 10-522 Olsztyn. IRKL jest firmą rekrutacyjną, agencją pracy prowadzącą liczne procesy rekrutacyjne na zlecenie innych podmiotów lub na użytek własny. Uprawnienia rekrutacyjne IRKL można sprawdzić w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 10485.

2) inspektorem ochrony danych (IOD) w Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o. jest Grzegorz Figoń, iod@irkl.pl, tel. 570 40 10 10;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w niniejszym i przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez IRKL na podstawie art. 6 ust 1 pkt a. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: a) pracownicy firmy IRKL, którzy realizują procesy rekrutacyjne; b) pracodawcy, na zlecenie których IRKL realizuje procesy rekrutacyjne;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony EU-US Privacy Shield z dnia 12 lipca 2016. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego poprzez wysłanie zapytania na adres IOD: iod@irkl.pl;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od wyrażenia zgody na obecny i przyszłe procesy rekrutacyjne dopasowane do Pana/Pani przebiegu doświadczenia zawodowego aż do odwołania zgody;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody, prośbę o udostępnienie lub poprawienie danych można zgłosić do IOD pisząc na adres: iod@irkl.pl;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

10) Pani/Pana dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu zgodnie z art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.