Asertywny Menedżer
Menedżerskie, Zarządzanie zespołem

Asertywny Menedżer

Asertywny Menedżer

Rola kierownika wymaga wyznaczania celów. Cele przekładane są na zadania. Ich skuteczna realizacja niesie za sobą konieczność podziału i delegowania obowiązków oraz efektywnego reagowania na zaistniałe sytuacje problemowe. Warto zadbać, aby powyższy proces odbywał się w sposób nienaruszający terytorium osób trzecich, jak i własnych. Temu właśnie sprzyja  asertywna postawa menedżera.

Szkolenia IRKL tworzymy w oparciu o aktualne trendy obowiązujące na rynku szkoleniowym. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze szkolenia w całości uwzględniały Państwa indywidualne potrzeby szkoleniowe, obłożenie obowiązkami służbowymi, jak i posiadane limity czasowe. W naszej pracy, podobnie jak Państwo, stawiamy przede wszystkim na jakość i funkcjonalność. Optymalizujemy i aktywizujemy formy prowadzenia zajęć. Dzięki naszym standardom szkoleniowym, Uczestnicy doskonalą w głównej mierze umiejętności, co znajduje swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w praktyce zawodowej.

Co daje udział w szkoleniu?

 • Wzmacnia postawę asertywną menedżera wobec siebie i innych.
 • Uczy, jak budować autorytet menedżera w oparciu o asertywność.
 • Dostarcza narzędzi, pozwalających na asertywną komunikację w zespole.
 • Rozwija umiejętność asertywnego delegowania zadań, udzielania pochwał czy krytyki.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

Menedżerowie, kierownicy, liderzy wszystkich szczebli.

W jakiej formie prowadzone są zajęcia?

Warsztat, gry szkoleniowe i symulacyjne, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach.

Pamiętaj także, że:

Oferta szkoleń dla menedżerów IRKL jest dynamiczna – jeśli na stronie nie ma interesujących Cię tematów, skontaktuj się z nami, a my przedstawimy Ci pełen zakres możliwości.

Program szkolenia

1. Asertywny menedżer – czyli jaki?

• Cechy asertywnego menedżera

• Czy bycie asertywnym się opłaca?

2. Autodiagnoza poziomu asertywności w pracy

• Wpływ moich przekonań na możliwość zmiany zachowań

• Świadomość i zrozumienie własnego potencjału

• Moje osobiste prawa w kontekście asertywności i możliwość ich rozszerzania

3. Blokady zachowań asertywnych w pracy menedżera

• Negatywny monolog wewnętrzny i jego destrukcyjny wpływ na moją postawę

• Proasertywność jako czynnik wspomagający pracę menedżera

• Proces przekształcenia

4. Asertywne budowanie autorytetu menedżera

• Pochodzenie władzy menedżera

• Jak asertywna postawa wpływa na budowanie autorytetu

5. Asertywna komunikacja ze współpracownikami

• Komunikaty Ja versus komunikaty Ty

• Model FUO – niezbędnik menedżera

• Asertywna odmowa

6. Umiejętne udzielanie informacji zwrotnych

• Sposoby udzielania informacji zwrotnych

• Asertywne wyrażanie próśb i poleceń

• Efektywne chwalenie

• Konstruktywna krytyka

• Jak radzić sobie z trudną reakcją na feedback

7. Asertywne techniki radzenia sobie w sytuacjach trudnych

• Jak radzić sobie z różnicą zdań

• Akceptowalne stawianie granic

• Stanowcza łagodność w rozwiązywaniu konfliktów

• Technika zdartej płyty

8. Wypracowanie action plan dla asertywnego menedżera

Informacje dodatkowe:

 • Proponowany wymiar szkolenia: 1-2 dni po 8 h szkoleniowych.
 • Możliwość wyboru miejsca szkolenia, w tym uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Buffet dostosowany do preferencji żywieniowych uczestników.
 • Diagnoza indywidualnych potrzeb szkoleniowych.
 • Ostateczny program układany jest w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych Klienta.
 • Wsparcie trenera i konsultanta.
 • Uczestnikom zapewniamy rzeczowe materiały szkoleniowe oraz certyfikat na zakończenie szkolenia.
 • Użyteczny raport z informacją zwrotną dla każdego Uczestnika.
 • Możliwość zagospodarowania czasu wolnego po szkoleniu.

Jesteś zainteresowany?

+48 570 40 10 10