Budowanie relacji biznesowych
Sprzedaż

Budowanie relacji biznesowych

Dzięki temu szkoleniu uczestnik:

  • Poznaje istotę myślenia i planowania strategicznego, leżących u podstaw budowania trwałych relacji biznesowych.
  • Zna i wykorzystuje techniki, które bezpośrednio przekładają się na wzrost liczby zrealizowanych celów biznesowych.
  • Otrzymuje narzędzia niezbędne do przeprowadzenia pełnego procesu kreowania partnerstwa biznesowego.
  • Przełamuje bariery własnych przekonań, co korzystnie wpływa na jakość i ilość realizowanych celów biznesowych.

Przykładowe zagadnienia:

  • Profesjonalizm zachowań biznesowych;
  • Style negocjacyjne;
  • Partnerstwo w biznesie;
  • Komunikacja jako narzędzie optymalizacji rozwiązań w relacjach biznesowych;
  • Zapobieganie sytuacjom trudnym i sposoby ich rozwiązywania.

Kontakt:

+48 570 40 10 10