Coaching operacyjny w zespole sprzedażowym – cz. I
Menedżerskie, Zarządzanie zespołem

Coaching operacyjny w zespole sprzedażowym – cz. I

Coaching operacyjny w zespole sprzedażowym – cz. I

„Od szczegółu, do ogółu”, w dzisiejszych czasach coraz częściej dostrzegamy i doceniamy zalety, jakie niesie za sobą rozumowanie redukcyjne. Uwalnia nas ono od mody na wszechobecną „komplementarność” działalności firmy, pozwala zdiagnozować obszary problematyczne oraz wdrożyć program naprawczy w obszarze konkretnej, wyselekcjonowanej dziedziny. Narzędziem, pozwalającym skoncentrować się na poprawie określonych działań, precyzyjnym i bardziej skutecznym osiąganiu celów, jest coaching operacyjny. Jeśli szukasz klucza, do tego jak wesprzeć rozwój zespołu sprzedażowego, właśnie go znalazłeś, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Szkolenia IRKL tworzymy w oparciu o aktualne trendy obowiązujące na rynku szkoleniowym. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze szkolenia w całości uwzględniały Państwa indywidualne potrzeby szkoleniowe, obłożenie obowiązkami służbowymi, jak i posiadane limity czasowe. W naszej pracy, podobnie jak Państwo, stawiamy przede wszystkim na jakość i funkcjonalność. Optymalizujemy i aktywizujemy formy prowadzenia zajęć. Dzięki naszym standardom szkoleniowym, Uczestnicy doskonalą w głównej mierze umiejętności, co znajduje swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w praktyce zawodowej.

Co daje udział w szkoleniu?

 • Rozwija kompetencje menedżera w zakresie coachingu.
 • Uczy, jak ukierunkować potencjał pracownika w celu samodzielnego generowania rozwiązań.
 • Wskazuje, jak wspierać motywację handlowców poprzez umiejętne wzmacnianie ich mocnych stron.
 • Wpływa na jakość i efektywność działań zespołów sprzedażowych.
 • Zwiększa potencjał realizacji wyników sprzedaży zespołu.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

Menedżerowie zarządzający zespołami sprzedażowymi.

W jakiej formie prowadzone są zajęcia?

Warsztat, odgrywanie ról, studium przypadku, praca w grupach.

Pamiętaj także, że:

Oferta szkoleń ze sprzedaży IRKL jest dynamiczna – jeśli na stronie nie ma interesujących Cię tematów, skontaktuj się z nami, a my przedstawimy Ci pełen zakres możliwości.

Program szkolenia

1. Coaching rozwojowy a coaching operacyjny – podobieństwa i różnice.

2. Rola menedżera – coacha sprzedaży.

3. Bariery utrudniające coaching zespołu sprzedaży.

4. Diagnoza luk kompetencyjnych na podstawie Modelu Trójkąta Kompetencji.

5. Narzędzia i techniki w coachingu operacyjnym.

6. Przygotowanie do rozmowy coachingowej.

7. Rozmowa coachingowa.

8. Kontraktowanie coachingowe

9. Sesja coachingu operacyjnego:

• Obserwacja na stanowisku pracy

• Informacja zwrotna coacha po obserwacji

• Rozmowa coachingowa

10. Tworzenie wewnętrznego programu coachingu.

11. Błędy w coachingu operacyjnym.

Informacje dodatkowe:

 • Proponowany wymiar szkolenia: 1-2 dni po 8 h szkoleniowych.
 • Możliwość wyboru miejsca szkolenia, w tym uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Buffet dostosowany do preferencji żywieniowych uczestników.
 • Diagnoza indywidualnych potrzeb szkoleniowych.
 • Ostateczny program układany jest w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych Klienta.
 • Wsparcie trenera i konsultanta.
 • Uczestnikom zapewniamy rzeczowe materiały szkoleniowe oraz certyfikat na zakończenie szkolenia.
 • Użyteczny raport z informacją zwrotną dla każdego Uczestnika.
 • Możliwość zagospodarowania czasu wolnego po szkoleniu.

Jesteś zainteresowany?

+48 570 40 10 10