Efektywne zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami

Efektywne zarządzanie projektami

Dzięki temu szkoleniu uczestnik:

  • Pracuje w oparciu o sprawdzone zasady, metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu projektami, zwiększając efektywność pracy.
  • Wie, jak wykorzystać zdobytą wiedzę aby zmaksymalizować efektywność pracy zespołowej nad projektem.
  • Sprawnie zarządza zespołem projektowym, przy jednoczesnym usprawnieniu komunikacji uczestników w projekcie.
    Potrafi świadomie zarządzać zmianami w projekcie na każdym jego etapie.

Przykładowe zagadnienia:

  • Praca skutecznego Kierownika Projektu;
  • Plan realizacji projektu;
  • Techniki tworzenia harmonogramu projektu;
  • Efektywna komunikacja w zespole projektowym;
  • Monitoring postępów prac.

Kontakt:

+48 570 40 10 10