Komunikacja i współpraca w organizacji
Zarządzanie zespołem

Komunikacja i współpraca w organizacji

Dzięki temu szkoleniu uczestnik:

  • Zna podstawy dobrej współpracy i potrafi zidentyfikować mocne i słabe cechy zespołu.
  • Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do tworzenia dobrych relacji
    w zespole, które sprzyjają komunikacji.
  • Stosuje zasady efektywnej komunikacji, dzięki czemu potrafi pokonywać napotykane bariery komunikacyjne.

Przykładowe zagadnienia:

  • Komunikacja nastawiona na współpracę;
  • Umiejętności przydatne w efektywnej komunikacji;
  • Komunikacja niewerbalna jako ważny element współpracy w organizacji;
  • Asertywność w komunikacji w zespole;
  • Sposoby radzenia sobie z konfliktami w zespole.

Kontakt:

+48 570 40 10 10