Komunikacja interpersonalna
Rozwój osobisty

Komunikacja interpersonalna

Dzięki temu szkoleniu uczestnik:

  • Potrafi efektywnie komunikować się i umiejętnie kontrolować przebieg rozmowy.
  • Zna bariery w komunikacji i sposoby ich przezwyciężania.
  • Umie wykorzystać komunikację niewerbalną do wzmocnienia treści jaką chce przekazać swojemu rozmówcy.

Przykładowe zagadnienia:

  • Style komunikacji;
  • Efektywne sposoby komunikowania się;
  • Rodzaje barier w komunikacji i sposoby radzenia sobie z nimi;
  • Komunikacja niewerbalna;
  • Słuchanie – ważny element komunikacji interpersonalnej;
  • Dyplomacja a manipulacja;
  • Możliwości wywierania wpływu jakie daje komunikacja.

Kontakt:

(+48) 570 40 10 10