Kształtowanie nawyków skutecznego działania
Rozwój osobisty

Kształtowanie nawyków skutecznego działania

Dzięki temu szkoleniu uczestnik:

  • Rozwija w sobie poczucie wpływu na swoje życie, co przekłada się na wzrost odpowiedzialności za rezultaty swoich działań zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
  • Potrafi precyzować cele i dążyć do ich realizacji, co przekłada się na większą osiągalność zaplanowanych rezultatów. 
  • Świadomie kształtuje swoje nawyki i motywację, aby skutecznie dążyć do wyznaczonego celu.
  • Jest zmotywowany do znajdywania najlepszych / kreatywnych rozwiązań.

Przykładowe zagadnienia:

  • Zmiana nawyków – od czego zacząć;
  • Motywacja do zmian;
  • Afirmacja i wizualizacja w procesie optymalizacji nawyków skutecznego działania.
  • Planowanie swojej pracy na różne okresy w czasie;
  • Techniki pokonywania barier w dążeniu do wyznaczonego celu.

Kontakt:

(+48) 570 40 10 10