Podejmowanie decyzji
Rozwój osobisty

Podejmowanie decyzji

Dzięki temu szkoleniu uczestnik:

 • Potrafi szybko rozpoznać i precyzyjnie zdefiniować problem, co przekłada się na optymalizację rozwiązań dla sytuacji problemowych.
 • Stosuje w praktyce techniki podejmowania decyzji, dzięki czemu efektywnie prowadzi
  i finalizuje proces decyzyjny.
 • Buduje poczucie własnej wartości i kształtuje poczucie własnej odpowiedzialności
  w procesie decyzyjnym.

Przykładowe zagadnienia:

 • Psychologiczny wymiar podejmowania decyzji;
 • Koncepcje podejmowania decyzji (bezwiedne, intuicyjne i racjonalne);
 • Rodzaje technik wykorzystywanych do podejmowania decyzji;
 • Sposoby racjonalnego podejmowania decyzji.

Kontakt:

(+48) 570 40 10 10