Rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych
Zarządzanie zespołem

Rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych

Dzięki temu szkoleniu uczestnik:

  • Wie, jak zarządzać sytuacją konfliktową, określić jej przyczyny i sposoby efektywnego radzenie sobie z problemem.
  • W sposób konstruktywny potrafi przekazywać informacje zwrotne i udzielać słowa krytyki, co zmniejsza ryzyko wystąpienia konfliktów wewnętrznych.
  • Zna techniki komunikacji w konflikcie, które sprzyjają sprawnemu i satysfakcjonującemu rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych i osiąganiu pożądanych rezultatów.

Przykładowe zagadnienia:

  • Psychologiczne aspekty konfliktu;
  • Metody rozwiązywania konfliktów i ich wykorzystanie;
  • Rozwiązywanie konfliktów podstawą dobrej komunikacji w zespole;
  • Pozytywne aspekty rozwiązania konfliktu;
  • Mediacja i twórcze rozwiązywanie konfliktów w pracy;
  • Zachowanie organizmu w stresie – kontrolowanie własnych emocji.

Kontakt:

+48 570 40 10 10