Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu projektem
Zarządzanie projektami

Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu projektem

Dzięki temu szkoleniu uczestnik:

  • Wie jak zaznaczyć swoją rolę jako szefa projektu, potrafi motywować zespół do pracy, czym gwarantuje ukończenie zadań w określonym czasie.
  • Potrafi rozpoznawać konflikty we wczesnej fazie, a dzięki poznaniu strategii rozwiązywania konfliktów, wie jak poradzić sobie z tym problemem.
  • Wie jak zorganizować efektywną pracę zespołową, zna zasady skutecznej komunikacji
    i czynniki na nią wpływające.

Przykładowe zagadnienia:

  • Zarządzanie zespołem projektowym – rola i zadania kierownika projektu;
  • Skuteczna komunikacja w zespole projektowym;
  • Diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów;
  • Zadanie lidera – motywowanie zespołu;
  • Zespół projektowy – role występujące w zespole;

Kontakt:

+48 570 40 10 10