Zarządzanie finansami w projektach
Zarządzanie projektami

Zarządzanie finansami w projektach

Dzięki temu szkoleniu uczestnik:

  • Zna techniki i narzędzia pozwalające na sprawdzenie projektu pod względem jego opłacalności finansowej jak i wykorzystania ich w kontroli kosztów w trakcie realizacji projektu.
  • Wie jak wykorzystać zdobytą wiedzę do skutecznej komunikacji z przedstawicielami działów finansowych i księgowych.
  • Potrafi obniżyć ryzyko finansowe danego projektu dzięki wykorzystaniu nabytych umiejętności.

Przykładowe zagadnienia:

  • Analizowanie projektów pod względem finansowym;
  • Cel zarządzania finansami w projekcie;
  • Określenie budżetu projektu i zarządzanie jego płynnością;
  • Kontrolowanie realizacji projektu pod względem finansowym;
  • Ryzyko finansowe projektu i sposoby jego zmniejszania.

Kontakt:

+48 570 40 10 10