Zarządzanie pokoleniem Y
Menedżerskie

Zarządzanie pokoleniem Y

Zarządzanie pokoleniem Y

W dzisiejszym świecie, konflikt pokoleń przestaje być kojarzony jedynie ze środowiskiem domowym czy szkolnym. Z racji zmian demograficznych oraz zawrotnej dynamiki współczesnych nam czasów, coraz częściej przejawia się na gruncie stosunków służbowych. Nie ma sensu z nim walczyć. Wystarczy go zrozumieć i mądrze nim zarządzać.

Szkolenia IRKL tworzymy w oparciu o aktualne trendy obowiązujące na rynku szkoleniowym. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze szkolenia w całości uwzględniały Państwa indywidualne potrzeby szkoleniowe, obłożenie obowiązkami służbowymi, jak i posiadane limity czasowe. W naszej pracy, podobnie jak Państwo, stawiamy przede wszystkim na jakość i funkcjonalność. Optymalizujemy i aktywizujemy formy prowadzenia zajęć. Dzięki naszym standardom szkoleniowym, Uczestnicy doskonalą w głównej mierze umiejętności, co znajduje swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w praktyce zawodowej.

Co daje udział w szkoleniu?

 • Wzmacnia kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania zróżnicowanymi zasobami ludzkimi.
 • Wiedzę o mocnych i słabych cechach pokoleń X i Y.
 • Pobudza świadomość jak ważna jest komunikacja międzypokoleniowa.
 • Podnosi poziom wiedzy i umiejętności w komunikacji z pokoleniem Y.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

Menadżerowie posiadający w swoich zespołach ludzi z pokolenia Y, czyli urodzonych w latach 1982-1990.

W jakiej formie prowadzone są zajęcia?

Warsztat, gry szkoleniowe i symulacyjne, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach.

Pamiętaj także, że:

Oferta szkoleń dla menedżerów IRKL jest dynamiczna – jeśli na stronie nie ma interesujących Cię tematów, skontaktuj się z nami, a my przedstawimy Ci pełen zakres możliwości.

Program szkolenia Zarządzanie pokoleniem Y:

1. Pokolenie Y – definicja:

• Kiedy mówimy o pokoleniu i jakie są tego granice?

• Ramy czasowe pokoleń.

• Charakterystyka pokolenia, mocne i słabe strony.

2. Różnice międzypokoleniowe – zrozumieć się wzajemnie.

• Pokolenie X a pokolenie Y.

• Analiza głównych różnic międzypokoleniowych.

• Czynniki mające wpływ na zróżnicowanie między X a Y.

• Różnica w szacunku do autorytetów.

• Jak X i Y widzą się w pracy.

3. Potrzeby psychologiczne Y.

• Czym jest sprawiedliwość społeczna w języku Y.

• Dlaczego bycie potrzebnym i zauważonym jest tak istotne dla Y.

• Potrzeba bezpieczeństwa i przewodzenia u Y.

• Jak zaspokoić potrzebę konsekwencji i zaangażowania.

• Wszystko na tu i teraz.

4. Budowanie autorytetu menedżera w kontekście zarządzania pokoleniem Y:

• Pochodzenie władzy menedżera.

• Jak stosować poszczególne elementy władzy w zarządzaniu pokoleniem Y.

• Władza ekspercka i charyzmy – znaczenie dla Y.

5. Zasady pracy z pokoleniem Y:

• Asertywność menedżerska – praktyczne wskazówki stosowania w zarządzaniu Y.

• Akceptacja i szacunek potrzeb Y.

• Motywacja w postaci aktywnych zadań.

• Dlaczego Y potrzebuje pracy w grupie.

6. Komunikacja X z Y:

• Podstawowe różnice w komunikacji pokoleń.

• Czego potrzebują się nauczyć menedżerowie z pokolenia X jeśli chcą wzmocnić swoją komunikację z Y.

• Dobór argumentów przez X a wartości działające na Y.

• Zasady skutecznej komunikacji z Y.

• Dlaczego krótko znaczy lepiej.

7. Feedback menedżerski jako narzędzie pracy z Y:

• Sposoby udzielania informacji zwrotnych.

• Efektywne chwalenie.

• Konstruktywna krytyka.

• Jak radzić sobie z trudną reakcją na feedback?

8. Wypracowanie action plan dla menedżera zarządzającego pokoleniem Y.

Informacje dodatkowe:

 • Proponowany wymiar szkolenia: 1-2 dni po 8 h szkoleniowych.
 • Możliwość wyboru miejsca szkolenia, w tym uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Buffet dostosowany do preferencji żywieniowych uczestników.
 • Diagnoza indywidualnych potrzeb szkoleniowych.
 • Ostateczny program układany jest w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych Klienta.
 • Wsparcie trenera i konsultanta.
 • Uczestnikom zapewniamy rzeczowe materiały szkoleniowe oraz certyfikat na zakończenie szkolenia.
 • Użyteczny raport z informacją zwrotną dla każdego Uczestnika.
 • Możliwość zagospodarowania czasu wolnego po szkoleniu.

Jesteś zainteresowany?

+48 570 40 10 10