Zarządzanie potencjałem zespołu sprzedażowego
Menedżerskie, Zarządzanie zespołem

Zarządzanie potencjałem zespołu sprzedażowego

Zarządzanie potencjałem zespołu sprzedażowego

Wyniki sprzedażowe – cel integrujący handlowców w ramach zespołu sprzedażowego. Na jego sprawne funkcjonowanie wpływają szczera i otwarta komunikacja, odpowiednio przypisane role poszczególnym członkom zespołu oraz właściwe wsparcie dobrego lidera. Zarządzanie zespołem różni się od kierowania tradycyjnie pojmowanym działem sprzedaży. Może przysparzać wiele trudności, ale jest także bardziej satysfakcjonujące. Szkolenie z zarządzania potencjałem zespołu sprzedażowego stwarza liderom sprzyjające warunki dla rozwijania zasobów zespołu ukierunkowanych na podnoszenie efektywności biznesowej.

Szkolenia IRKL tworzymy w oparciu o aktualne trendy obowiązujące na rynku szkoleniowym. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze szkolenia w całości uwzględniały Państwa indywidualne potrzeby szkoleniowe, obłożenie obowiązkami służbowymi, jak i posiadane limity czasowe. W naszej pracy, podobnie jak Państwo, stawiamy przede wszystkim na jakość i funkcjonalność. Optymalizujemy i aktywizujemy formy prowadzenia zajęć. Dzięki naszym standardom szkoleniowym, Uczestnicy doskonalą w głównej mierze umiejętności, co znajduje swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w praktyce zawodowej.

Co daje udział w szkoleniu?

 • Potrafisz zdiagnozować swoje mocne strony oraz mocne strony pozostałych członków zespołu.
 • Umiesz przygotować zintegrowany plan rozwoju kompetencji dostosowany do potrzeb pracowników i firmy.
 • Wiesz, jak wspierać pracowników i tworzyć warunki do rozwoju potencjału zespołu sprzedażowego.
 • Wiesz, jak ukierunkować potencjał poszczególnych pracowników na podniesienie skuteczności sprzedażowej zespołu.

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

Menedżerowie odpowiedzialni za jakość i efektywność działań podległych zespołów sprzedażowych.

W jakiej formie prowadzone są zajęcia?

Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem wielu metod aktywizujących uczestników, m.in. odgrywanie ról, studium przypadku, gra symulacyjna, dyskusja moderowana, praca w grupach.

Pamiętaj także, że:

Oferta szkoleń ze sprzedaży IRKL jest dynamiczna – jeśli na stronie nie ma interesujących Cię tematów, skontaktuj się z nami, a my przedstawimy Ci pełen zakres możliwości.

Program szkolenia z psychologii sprzedaży:

1. Czym jest potencjał zespołu sprzedażowego?

2. Czym jest rozwój?

 • Matryca rozwoju pracownika.
 • Rozwój przez delegowanie.

3. Wstępna diagnoza potencjału zespołu sprzedażowego:

 • Słabsi pracownicy o niskim potencjale.
 • Słabsi pracownicy ze znacznym potencjałem na przyszłość.
 • Grupa najlepszych pracowników.

4. Rola menedżera:

 • Skala postaw X i Y.
 • Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi pracowników.
 • Praca z formularzem obserwacji.

5. Jak rozpoznać i rozwijać swoje mocne strony?

 • Co nam mówi test Gallupa?
 • Charakterystyka mocnych stron wpływających na efektywność rozmowy sprzedażowej.
 • Karta definicji silnej strony.
 • Model Free.

6. Planowanie indywidualnych ścieżek rozwoju pracowników.

7. Synergia zespołu sprzedażowego.

Informacje dodatkowe:

 • Proponowany wymiar szkolenia: 2 dni po 8 h szkoleniowych.
 • Możliwość wyboru miejsca szkolenia, w tym uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Buffet dostosowany do preferencji żywieniowych uczestników.
 • Diagnoza indywidualnych potrzeb szkoleniowych.
 • Ostateczny program układany jest w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych Klienta.
 • Wsparcie trenera i konsultanta.
 • Uczestnikom zapewniamy rzeczowe materiały szkoleniowe oraz certyfikat na zakończenie szkolenia.
 • Użyteczny raport z informacją zwrotną dla każdego Uczestnika.
 • Możliwość zagospodarowania czasu wolnego po szkoleniu.

Jesteś zainteresowany?

+48 570 40 10 10