Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Zarządzanie projektami

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Dzięki temu szkoleniu uczestnik:

 • Poznaje sprawdzone techniki zarządzania ryzykiem w środowisku projektowym,
  do praktycznego zastosowania.
 • Zna strategie reakcji na ryzyko, dzięki czemu potrafi identyfikować, analizować
  i planować swoje reakcje na ryzyka związane z projektem.
 • Wykorzystuje poznaną wiedzę i narzędzia podczas zarządzania projektami realizowanymi w zespołach
  oraz dla potrzeb własnych w codziennej pracy.

Przykładowe zagadnienia:

 • Proces zarządzania ryzykiem i korzyści z niego wynikające;
 • Planowanie zarządzania ryzykiem;
 • Kontrola ryzyka w projekcie;
 • Ryzyko w projekcie i strategie reakcji;
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie – techniki.

Kontakt:

+48 570 40 10 10