Zarządzanie sobą w czasie
Rozwój osobisty

Zarządzanie sobą w czasie

Dzięki temu szkoleniu uczestnik:

  • Potrafi budżetować czas w celu zwiększenia swojej efektywności zawodowej.
  • Zarządza priorytetami i procesem planowania.
  • Potrafi zidentyfikować bariery występujące w zarządzaniu sobą w czasie i zna sposoby radzenia sobie z nimi.

Przykładowe zagadnienia:

  • Zarządzanie sobą w czasie – podstawowe reguły;
  • Analiza swoich mocnych i słabych stron w zarządzaniu czasem;
  • Zmiana nawyków w metodyce pracy;
  • Wyznaczanie priorytetów – określenie co jest tak naprawdę ważne;
  • Planowanie swojego czasu w pracy i delegowanie zadań;
  • Identyfikacja barier zarządzania sobą w czasie i metody radzenia sobie z nimi.

Kontakt:

(+48) 570 40 10 10