Zarządzanie stresem
Rozwój osobisty

Zarządzanie stresem

Dzięki temu szkoleniu uczestnik:

  • Zna istotę stresu, wie jakie są jego rodzaje i rozumie przyczyny występowania stresu.
  • Wie jak wyglądają objawy stresu i konsekwencje, do których doprowadza, a także zna sposoby jego zwalczania.
  • Zna techniki antystresowe, które w znacznym stopniu pozwalają przeciwdziałać stresowi i redukować natężenie jego działania.
  • Potrafi zadbać o swoją równowagę psychofizyczną, co przekłada się na efektywność wykonywanej pracy.

Przykładowe zagadnienia:

  • Czym jest stres i przyczyny jego występowania;
  • Sposoby radzenia sobie ze stresem;
  • Trening relaksacji sposobem na poradzenie sobie ze stresem;
  • Stres w pracy – jak mu przeciwdziałać;
  • Zachowanie organizmu w stresie, jak kontrolować emocje?

Kontakt:

(+48) 570 40 10 10